Tahun 4, Pesawah moden

 BM tahun 4 SK KSSR l Tema: 6 l Unit 19: Kreatifnya Petani Kita l Pesawah moden Halaman 130

Standard pembelajaran: 1.1.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons terhadap ujaran yang terdapat dalam situasi tidak formal Pada akhir pembelajaran murid dapat: Membaca dengan intonasi yang sesuai. Memberikan respons terhadap satu ujaran dengan baik dan bertatasusila Murid berjaya jika dapat: Membaca kuat pernyataan diberi. Memberikan respons terhadap satu ujaran tentang maklumat yang dibaca.
Pautan video: https://www.youtube.com/watch?v=yrS4yuhG9Vo


Previous Post Next Post