Tahun 4, MAWAR MEKAR

 BM tahun 4 SK KSSR l Tema: 8 l Unit 23 : USAHAWAN KITA l MAWAR MEKAR Buku teks halaman 159 Standard Kandungan : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan Standard Pembelajaran: 1.2.2 Menjelaskan dan membanding beza maklumat tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Menjelaskan, membanding beza lima daripada enam maklumat tersirat berdasarkan maklumat tersurat dengan betul dan kritis. 2. Bercerita sekurang-kurangnya satu gambar dalam teks menggunakan idea tersurat dan tersirat. Murid berjaya jika dapat: 1. Melengkapkan jadual idea tersirat dengan menyatakan enam maklumat tersirat dengan tepat berdasarkan idea tersurat. 2. Bercerita tentang gambar dalam teks menggunakan idea tersurat dan tersirat.Pautan video: https://www.youtube.com/watch?v=y51SIAxWH9I

Lembaran kerja : https://docs.google.com/document/d/16iCD9peQvGmIBu65eGGcym_6OqtkVG9KLAJWS7WF6y0/edit?usp=sharing

Previous Post Next Post