Tahun 4, Buah Kuning Telur

 BM tahun 4 SK KSSR l Tema: 7 l Unit 20: Mari Bertani l Buah Kuning Telur Buku teks halaman 140. Standard Pembelajaran 3.2.3 Menganalisis dan mencatat maklumat tentang sesuatu perkara yang dirujuk. Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran murid dapat: Membaca dengan intonasi yang sesuai. Menganalisis bahan dan mencatat empat maklumat penting dalam teks dengan betul. Kriteria kejayaan: Murid berjaya jika dapat: Membaca kuat teks. Menganalisis teks dan melengkapkan grafik Membaca petikan dan mencatat maklumat dalam peta pemikiran.

Pautan video: https://www.youtube.com/watch?v=4e6Rt1TzWfg

Previous Post Next Post