Tahun 4, Mudahnya menyukat

 


BM tahun 4 SK KSSR l Unit 17: Teknologi dalam Kehidupan l Mudahnya menyukat Buku teks halaman 127 Standard Kandungan : 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera. Standard Pembelajaran: 2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastera dan karya bukan sastera Objektif pembelajaran: Murid boleh membaca petikan teks dengan baik dan melengkapkan tiga maklumat dalam peta dakap dengan betul. Kriteria Kejayaan: - membaca kuat teks - menjawab soalan pemahaman secara lisan - menganalisis teks dengan melengkapkan peta dakap


Pautan video: https://www.youtube.com/watch?v=0Mz8jy45XCo

Previous Post Next Post