Tahun 4, Alat semaian automatikBM tahun 4 SK KSSR l Tema: 6 l Unit 17: Teknologi dalam Kehidupan l Alat semaian automatik Buku teks halaman 132 Standard Kandungan : 3.2 Menulis perkataan,frasa dan ayat yang bermakna. Standard Pembelajaran: 3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dan kreatif. Objektif pembelajaran: Menjawab empat daripada lima soalan pemahaman dengan betul. Kriteria Kejayaan: - mengujarkan dialog - menjawab lima soalan pemahaman dengan ayat lengkapPautan video: https://www.youtube.com/watch?v=F-vc2oIEeKU
Previous Post Next Post