Tahun 4, Jurutera PertanianBM tahun 4 SK KSSR l Tema: 6 l Unit 19: Kreatifnya Petani Kita l Jurutera Pertanian

Buku teks halaman 135. Standard Pembelajaran:
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata kerja mengikut konteks. i. kata kerja aktif - transitif dan tak transitif Pada akhir pembelajaran murid dapat:

Menyatakan lima kata kerja aktif transitif dan kata kerja tak transitif yang betul. Bercerita berdasarkan tiga gambar menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja tak transitif dengan baik. Murid berjaya jika dapat: Mengenal pasti kata kerja aktif transitif atau tak transitif diberi berdasarkan gambar. Bercerita berdasarkan gambar berdasarkan kata kerja aktif transitif atau tak transitif. Menulis cerita yang telah dipersembahkan.
Pautan video: https://www.youtube.com/watch?v=V5dVE2bKtKI
Previous Post Next Post