Tahun 4, Muzium Pertanian

 


BM tahun 4 SK KSSR l Tema: 7 l Unit 20: Mari Bertani l Muzium Pertanian Buku teks halaman 142. Standard Pembelajaran: 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks. iv. waktu Pada akhir pembelajaran murid dapat: Menyatakan lima kata adjektif waktu yang betul. Melengkapkan lapan ayat berdasarkan gambar dengan menggunakan kata adjektif waktu yang betul. Murid berjaya jika dapat: Memahami kata adjektif waktu. Melengkapkan ayat dengan kata adjektif waktu. Menulis cerita menggunakan ayat yang telah dilengkapkan dengan kata adjektif waktu.Pautan video: https://www.youtube.com/watch?v=X7QdsuPASpU
Previous Post Next Post