Tahun 4, PETUA MEMILIH DURIAN

 BM tahun 4 SK KSSR l Tema: 7 l Unit 20 : MARI BERTANI l PETUA MEMILIH DURIAN

Buku teks halaman 141.

Standard Pembelajaran: 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks. i. cara ii. perasaan

Pada akhir pembelajaran murid dapat: Menyatakan lima kata adjektif cara dan perasaan yang betul. Memilih lapan kata adjektif cara dan perasaan yang betul bagi melengkapkan petikan.

Murid berjaya jika dapat: Memahami kata adjektif cara dan perasaan. Mengenal pasti kata adjektif cara dan perasaan dalam teks. Menulis petikan dengan kata adjektif cara dan perasaan yang betul.

RPH: 1. Set induksi: Murid bersoal jawab tentang buah durian dan jenisnya. 2. Murid dijelaskan tentang kata adjektif cara dan perasaan. (ulang kaji) 3. Murid membaca dan meneliti petikan. (Buku Teks ms.141) 4. Murid dibimbing mengenal pasti kata adjektif cara dan kata adjektif perasaan dalam teks. 5. Murid menulis petikan dengan memilih kata adjektif cara dan perasaan yang betul. Kumpulan 1 - lima kata adjektif cara dan kata adjektif perasaan dalam teks. Kumpulan 2 - sepuluh kata adjektif cara dan kata adjektif perasaan dalam teks. 6. Murid menyemak jawapan yang tepat dengan bantuan guru. 7. Murid dipilih secara rawak membaca semula petikan yang lengkap. PAK21 I See, I Think, I Wonder (Saya lihat, saya fikir & saya bertanya) 8. Penutup: Murid menyatakan nilai yang diperoleh.Pautan video: https://www.youtube.com/watch?v=gNYzf7U9xL4Previous Post Next Post