Tahun 4, Tidak Basah Lagi Kasutku


BM tahun 4 SK KSSR l Unit 17: Teknologi dalam kehidupan l Tidak Basah Lagi Kasutku

Buku teks halaman 117. Standard Kandungan : 3.3 Menghasilkan penulisan. Standard Pembelajaran: 3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran murid boleh mengedit dengan betul sekurang-kurangnya tiga belas daripada enam belas kesalahan ejaan,tanda baca dalam teks. Kriteria Kejayaan: - membaca kuat teks - mengenal pasti kesalahan ejaan,tanda baca dan imbuhan dalam teks - mengedit dan memurnikan enam belas kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan

Previous Post Next Post