Tahun 4, Pahlawan Terbilang, Mat Kilau

 


BM tahun 4 SK KSSR l Unit 15: Aku Anak Watan l Pahlawan terbilang l Mat Kilau

Buku teks halaman 107.

Standard Kandungan : 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna. Standard Pembelajaran: 3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dan kreatif Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran murid boleh, 1. Menjawab 5 soalan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dan kreatif. 2. Menyatakan 4 jawaban yang diperoleh daripada petikan. Kriteria Kejayaan: Murid akan berjaya sekiranya, 1. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dan kreatif. 2. Menggaris jawaban yang diperoleh daripada petikan.
Pautan video: https://www.youtube.com/watch?v=1oCJPbFM688 Pautan lembaran kerja : https://docs.google.com/document/d/1sNiZv_GTjRoFb6drpT1FZWA_1Tt3EbgnvtWdmlO6BcI/edit?usp=sharing Pautan google form: https://forms.gle/6pXx2v87owe1APnM8
Previous Post Next Post